Karel Kováč - finanční poradce

Výhodné zhodnocení peněz

  • možnost jednorázových vkladů
  • minimální délka programu 5 let, po dohodě lze ukončit program dříve, nejdříve však po 2 letech
  • garantované zhodnocení min. 3,5 % ročně
  • neplatí se dědická daň
  • možnost kombinace více programů


Hosting Synetix, s.r.o., copyright © 2003-2014